Kde vyhledat pomoc?

Na linku seniorů s číslem 800 200 007 se průměrně obrátí jeden volající se sebevražednými úvahami, plánem či ve fázi započatého sebevražedného pokusu denně.

Každý takový hovor vnímáme jako velkou příležitost pokusit se otevřít jiné cesty ven z utrpení a dosažení změny či úlevy. Pojďme tato čísla společně navýšit - ať více lidí, kteří o sebevraždě uvažují nemusí zůstávat se svou nekonečnou bolestí samo.

Pokud jste Vy či někdo z Vašich blízkých v přímém ohrožení života, volejte ihned linku 112 nebo 155

Jak podpořit někoho se sebevražednými myšlenkami

Máte obavu o někoho ve svém okolí a uvažujete,co pro něj můžete udělat právě Vy? Zde uvádíme 5 jednoduchých kroků. Váš vlídný zájem, obava o druhého jsou to, co pomáhá nejvíce.

Zeptejte se

Zahajte konverzaci vlídně a podpůrně. Vyjádřete, že Vám na druhém člověku záleží. Nebojte se být k ohrožené osobě přímý. Pokládejte otázky jako: "Přemýšlíte o sebevraždě?" a "Jak vám mohu pomoci?". Pozorně naslouchejte odpovědím a uznejte emocionální bolest “To je mi moc líto, že je Vám tak strašně těžko”, “Nenapadá mě žádná věc, která by dokázala vyrovnat tu ztrátu, kterou zažíváte” či podobná věta je lepší než snaha rychle odvést konverzaci jinam větami jako “Nemyslete na to, musíte to překonat a žít dál”.

Buď tam

Pokud můžete, buďte fyzicky přítomni dané osobě, abyste zmírnili pocity izolace a poskytli pocit propojení s Vámi. Pokud osobní návštěva není možná, buďte tu pro druhého prostřednictvím telefonu nebo videohovoru. Podporujte daného člověka aby byl v kontaktu s dalšími lidmi, ptejte se, kdo z jeho blízkých by mu nyní byl příjemnným vítaným společníkem, koho by chtěl mít vedle sebe. Rozhodně nedávejte žádné sliby, které nejste schopni dodržet.

Zajistěte bezpečí

Zjistěte, zda daná osoba již provedla nějaké kroky směřující k ukončení života. Má již nějaký konkrétní plán? Připravuje se již nějak? Má již promyšlený termín ukončení svého života a k dispozici prostředky s jejichž pomocí svůj život ukončí? Takto máte možnost zjistit zda se daný člověk nachází v bezprostředním nebezpečí smrti. Obecně platí, že čím podrobnější je sebevražedný plán člověka, tím vyšší je jeho riziko. Pokud je člověk v bezprostředním riziku sebevraždy, je nutné zajistit jeho bezpečí, nenechat ho o samotě a neprodleně vyhledat odbornou pomoc. Nejlépe přivoláním rychlé záchranné služby (155) či například odvozem do krizového centra.

Pomozte vyhledat pomoc

Pokud senior ve Vašem okolí přemýšlí o sebevraždě, je důležité, aby měl k dispozici oporu, na kterou se může spolehnout nyní i v budoucnu. Nabídněte kontakty na krizové linky (Linka seniorů 800 200 007, Linka první psychické pomoci 116 123 a další - viz sekce kde vyhledat pomoc), podpořte seniora aby o svém stavu mluvil se svým praktickým lékařem, vyhledal pomoc psychologa či psychiatra.

Zůstaňte v kontaktu

Odborné studie prokázaly, že právě pravidelný kontakt může snížit počet úmrtí souvisejících se sebevraždou u vysoce rizikové populace. Jakmile se zranitelnou osobou provedete úvodní rozhovor a pomůžete jí vytvořit síť podpory, nezapomeňte zůstat v pravidelném kontaktu. Ať již krátkou návštěvou, telefonním hovorem či třeba SMS zprávou. Ptejte se jak se dané osobě daří, jestli ještě něco nepotřebuje, jestli jsou podpůrné kontakty pro ni využitelné. Dejte najevo, že na daného člověka myslíte. Být viděn druhým člověkem je velice důležitá lidská potřeba a má moc člověka připoutat k životu.

Varovné příznaky

Včasné zachycení vážnosti prožitku je to nejdůležitější z hlediska prevence. Důležité je umět rozpoznat varovné příznaky. Patří mezi ně:

Zobrazit příznaky →

Desatero prevence sebevraždy

Zažíváte v životě těžké období? Máte vy nebo váš blízký sebevražedné myšlenky?

Zobrazit desatero →

Linky krizové pomoci:

Linka první psychické pomoci

116 123

Anonymně, bezplatně, non stop

Linka Seniorů

800 200 007

Denně od 8 hodin ráno do 20 hodin, anonymně a bezplatně

Linka Bezpečí

116 111

Anonymně, bezplatně, non stop, pro děti a studenty do 26 let

Další kontakty a informace

Linky krizové pomoci: www.capld.cz

Stránky Národního ústavu pro duševní zdraví: www.sebevrazdy.cz a www.opatruj.se