Čísla a statistiky

Statistické zachycení reálného počtu sebevražd ve společnosti je poměrně složité. Obvykle se jako podklad využívá obdoby českého Listu o prohlídce zemřelého, který vyplňuje lékař provádějící prohlídku, resp. pitvu zemřelého. V mnoha případech jsou však okolnosti úmrtí nejasné, a není-li k tomu zásadní důvod, k bližšímu zjišťování důvodu úmrtí se nepřistupuje (například u úmrtí osaměle žijících seniorů následkem zeslábnutí organismu - kde mohlo jít o vědomý čin zastavení příjmu potravy a tekutin) Mnohdy také chybí konkrétní informace. Odborný odhad je, že je reálné číslo zemřelých z vlastního rozhodnutí bude zhruba dvojnásobné oproti tomu, jaké uvádějí statistiky.

Senioři jsou v počtu dokonaných sebevražd nejvíce ohroženou skupinou obyvatel.

A to nejen v rámci ČR, ale také celosvětově.

V České republice je situace následující:

Muži jsou sebevraždou ohroženi více, než ženy

V období 2017–2021 byla sebevražednost u mužů i žen nejvyšší ve věku 55–59 let. přičemž míra úmrtnosti sebevraždou dosáhla u mužů úrovně 26 zemřelých na 100 tisíc mužů a u žen 7 sebevražd na 100 tisíc žen. Zároveň toto číslo s věkem dále roste, ve věku 80–84 let podlehlo následkům sebevražedného jednání 49 mužů na 100 tisíc mužů a 8 žen na 100 tisíc žijících žen téhož věku.

Jak čísla naznačují, sebevraždou jsou významně více ohroženi muži než ženy. Jedním z vysvětlení tohoto jevu je to, že muži si méně často říkají o pomoc a jsou přesvědčeni, že si své problémy mají řešit sami - když nenalézají jiné řešení, volí sebevraždu. Dalším z možných důvodů proč je mezi muži míra sebevražednosti vyšší je fakt, že častěji volí více násilné smrtící prostředky, než ženy.

Statistiky Linky seniorů

Na Linku seniorů s číslem 800 200 007 se průměrně obrátí každý den 1 - 2 volající s pocitem ztráty smyslu života, se sebevražednými úvahami, plánem či ve fázi započatého sebevražedného pokusu. Za dobu provozu linky je to více než 6000 volajících, kterým rozhovor s pracovníkem Linky seniorů pomohl nasvítit a vyzkoušet jiné cesty z nesnesitelného vnitřního utrpení.

Statistiky

Ten, kdo uvažuje o sebevraždě se ocitá na křižovatce a hledá rychlou cestu z vnitřního utrpení, které nejde déle snést. Již jen vydržet nesnesitelné utrpení stojí spousty sil. Sebevražda je jedna z cest jak utrpení zastavit. Důležité je pomoci ohroženému člověku najít i ty cesty další.

Varovné příznaky

Včasné zachycení vážnosti prožitku je to nejdůležitější z hlediska prevence. Důležité je umět rozpoznat varovné příznaky. Patří mezi ně:

Zobrazit příznaky →

Desatero prevence sebevraždy

Zažíváte v životě těžké období? Máte vy nebo váš blízký sebevražedné myšlenky?

Zobrazit desatero →