Varovné příznaky

 • Ztráta zájmu o věci nebo činnosti, které byly obvykle považovány za příjemné
 • Ztráta smyslu života
 • Omezení kontaktů s druhými lidmi
 • Menší péče o sebe sama
 • Přerušení léčby či režimových opatření (vysazení léků, nedodržování diety, apod.)
 • Zážitek či očekávání významné životní ztráty (ztráta partnera; hrozící ztráta bydlení)
 • Pocit beznaděje a/nebo bezcennosti
 • Náhlé uspořádávání životních záležitostí (zbavování se věcí, ukončování členství v organizacích, psaní závěti, apod.)
 • Hromadění léků nebo získání jiných smrtících prostředků
 • Dalšími vodítky jsou zaujatost smrtí nebo nedostatečná péče o své vlastní bezpečí
 • Poznámky jako „Toto je naposled, co se společně vidíme “ nebo „Už nebudu potřebovat další recept na léky/ termín schůzky “.
 • Nejvýznamnějším varovným znakem je přímé vyjádření sebevražedného úmyslu. “Uvažuji, že to skončím, nechci takhle dál žít” a podobné věty bychom měli vzít vždy vážně a věnovat danému člověku plnou pozornost.

Mezi další faktory, které mohou člověku ohroženému sebevraždou přitížit patří:

 • Nadměrná konzumace alkoholu
 • Nediagnostikovaná či nedostatečně léčená deprese
 • Významná psychosociální zátěž - vážné neshody v rodině, existenční finanční či bytová tíseň
 • Závažné tělesné nebo duševní onemocnění
 • Chronická nedostatečně medikovaná bolest, která významně snižuje kvalitu života

Pokud u svého blízkého některé z varovných příznaků zaznamenáte, je zcela v pořádku vstřícně se zeptat jak se mu daří, jak se cítí. A nabídnout mu pomoc a podporu. Pokud si nejste jistí tím, jak reagovat, můžete se obrátit o radu a odbornou pomoc

Posilující faktory - co pomáhá vzdorovat myšlenkám na sebevraždu

 • Vnímaná sociální opora (daný člověk ví, že má někoho, na koho se může obrátit se svými starostmi)
 • Důležitá role v životě, zapojení v rodině či komunitě
 • Denní plán aktivit, které dávají pocit smyslu i působí radost
 • Schopnost adaptovat se na změny
 • Zkušenost s překonáním závažné životní události v minulosti
 • Dobře kompenzované zdravotní potíže i omezení v sebeobsluze
 • Vědomí, že pocity se mění, a schopnost s nimi pracovat
 • Pravidelná péče o fyzické i duševní zdraví

Linky krizové pomoci:

Linka první psychické pomoci

116 123

Anonymně, bezplatně, non stop

Linka Seniorů

800 200 007

Denně od 8 hodin ráno do 20 hodin, anonymně a bezplatně

Linka Bezpečí

116 111

Anonymně, bezplatně, non stop, pro děti a studenty do 26 let

Další kontakty a informace

Linky krizové pomoci: www.capld.cz

Stránky Národního ústavu pro duševní zdraví: www.sebevrazdy.cz a www.opatruj.se